Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassingen in premiestelling voor startende werkgevers

Voor startende werkgevers een premie vast te stellen die zo goed mogelijk het ZW en/of WGA-risico van startende werkgevers weerspiegelt, en dit op een juiste manier vast te leggen in de regelgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2019
Einddatum consultatie 29-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10331
Onderwerpen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betrokkenen zijn startende werkgevers, het UWV en de Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doordat feitelijk de oude uitvoeringspraktijk met deze wijziging wordt hersteld, zijn er geen financiële gevolgen of gevolgen voor de regeldruk verbonden aan deze wijziging. Grote en middelgrote startende werkgevers zullen in de eerste twee jaren van hun bestaan een premie gaan betalen die beter aansluit bij het risico van deze werkgevers.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit Wfsv

Bron: wetten.overheid.nl