Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten

Deze consultatie bevat een wetsvoorstel naar aanleiding van de Panama maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken. Het betreft een wetsvoorstel over de openbaarmaking van vergrijpboeten opgelegd aan deelnemers aan een beboetbaar feit (juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2018
Einddatum consultatie 01-02-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10095
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de openbaarmaking van vergrijpboeten opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs vooral een preventieve werking heeft.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is een reactie mogelijk.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Algemene wet inzake rijksbelastingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Invorderingswet 1990

Bron: wetten.overheid.nl