Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Ter consultatie wordt voorgelegd een concept wetsvoorstel waarmee een groot deel van de bepalingen van richtlijn 2018/843 worden geïmplementeerd. Deze richtlijn wijzigt de vierde anti-witwasrichtlijn.worden geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2018
Einddatum consultatie 15-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9844
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting bij de conceptregeling.

Waarop kunt u reageren

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting mag worden worden gereageerd.

Downloads