Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

Deze ministeriële regeling regelt twee dingen in verband met de invoering WW-premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste vervallen enkele bepalingen in de Regeling Wfsv in verband met de afschaffing van de sectorfondsen. Ten tweede wordt het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven afgeschaft en worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2018
Einddatum consultatie 10-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 3942
Onderwerpen Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In deze regeling worden dingen geregeld waarvan de gevolgen reeds in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans zijn beschreven. Zie daarvoor paragraaf 4.1. van de toelichting bij het wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling Wfsv

Bron: wetten.overheid.nl