Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit doorberekening kosten ACM

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 2

Wilt u reageren op de wijziging van het Besluit doorberekening kosten ACM in verband met de uitbreiding van het toezicht op de sectoren post en luchtvaart?

Vraag 2 van 2

Betreft een eventuele wijziging van artikel 12a, eerste lid:
Op dit moment zijn marktorganisaties op grond van artikel 12a, eerste lid, van het Besluit doorberekening kosten ACM, verplicht om de ACM elk jaar een opgave van de relevante omzetgegevens te verstrekken. Bent u van mening dat moet worden toegestaan dat marktorganisaties, met een relevante omzet lager dan €1 miljoen, om de drie jaar een omzetopgave aan de ACM verstrekken?

Zoeken
Uitgebreid zoeken