Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Let op: de regeling is een strikte implementatie van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn, en biedt weinig speelruimte.
Verder zijn wij geïnteresseerd in feedback op onze inschatting van de uitvoeringskosten. Zie hiervoor de Nota van Toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken