Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tegengaan ontwijking WNT

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 4

Hoe kijkt u aan tegen de gewijzigde toepassingscriteria WNT in de zorg?

Vraag 2 van 4

Bent u van mening dat het wetsvoorstel een juiste oplossing biedt voor(en daarmee de WNT van toepassing wordt op) onderaannemers in de zorg?

Vraag 3 van 4

Hoe kijkt u aan tegen de uitbreiding "naar boven" van het begrip gelieerde rechtspersoon "naar boven"?

Vraag 4 van 4

Kunt u zich vinden in de manier waarop de ketenbepaling inzake normering functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking is aangepast om ontwijking te voorkomen?

Zoeken
Uitgebreid zoeken