Vorming Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de toelichting.

Wij horen graag van u of u zorgen, aandachtspunten of ideeën heeft over de MRS. Bijvoorbeeld over hoe de MRS bestaande en nieuwe groepen belanghebbenden aan zich kan binden?

De kerntaken, de structuur en het lidmaatschap van de diverse leden van de MRS zijn eerder samen met de betrokken belanghebbenden en omwonenden ontworpen. Een reactie op deze delen leidt mogelijk niet tot een verandering in de regeling.