Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vervoer industrieel personeel op zeeschepen

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

INLEIDING
In deze wijzigingsregeling staan eisen waaraan de schepen moeten voldoen. Ook in buurlanden zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn dergelijke eisen gesteld in vergelijkbare regelingen.
Echter, de regelingen van Duitsland en het VK zijn onderling verschillend. Voor de Nederlandse regeling is goed gekeken naar deze voorbeelden en is per onderwerp bepaald wat de beste uitwerking zou zijn.
De verschillen zitten in de regels voor hogesnelheidoffshoredienstschepen die in nationale wateren varen. Voor de meeste onderwerpen (bijv. brandveiligheid, reddingsmiddelen, navigatie systemen, elektrische installaties, huisvesting, etc) zijn in de regeling de eisen van het VK opgenomen. Over de volgende twee onderwerpen willen we nog specifiek vragen stellen: Lekstabiliteit en Veiligheidsmanagementsysteem (ISM).

LEKSTABILITEIT: Voor dit onderwerp zijn de rekenmethoden van Duitsland en het VK verschillend. Nederland heeft de eisen van Duitsland en het VK gecombineerd en aangepast zodat elementen van allebei zijn opgenomen.
Vraag 1: Hebt u hier opmerkingen, vragen of aandachtspunten bij?

Vraag 2 van 3

VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM: (ISM)
Het VK stelt ISM verplicht. In de Nederlandse regeling is er gekozen om ISM niet verplicht te stellen om de volgende redenen:
• aanvullende veiligheidseisen specifiek gebonden aan deze categorie schepen zijn opgenomen in een verplicht eisenpakket;
• ISM is niet verplicht voor vrachtschepen onder de 500 GT. De regeling gebruikt als basis de certificering van vrachtschepen onder de 500 GT met aanvullende verplichte veiligheidseisen specifiek gebonden aan deze categorie schepen.
Echter als een schip dat gecertificeerd is voor de nationale vaart ingezet wordt in de nationale wateren van een andere land moet ermee rekening gehouden worden dat andere landen ISM wel vereisen. In de toelichting van de regeling is aangegeven dat andere landen ISM wel vereisen en dat daarmee rekening moet worden gehouden.
Vraag 2: Hebt u hier opmerkingen, vragen of aandachtspunten bij?

Vraag 3 van 3

Hebt u nog andere vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van de regeling en de toelichting reageren.

Zoeken
Uitgebreid zoeken