Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag 1 van 3

Ontbreken er bijzondere omstandigheden in het mbo-studentenfonds waarbij studenten ook recht zouden moeten krijgen op vergoeding bij vertraging? Zo ja, welke? Van belang is dat dit een substantieel aantal studenten in Nederland betreft.

Vraag 2 van 3

Is het voor zwangere mbo-studenten noodzakelijk om de duur van het verlof wettelijk vast te leggen? Dit is nu gesteld op ‘in beginsel 16 weken’.

Vraag 3 van 3

Is het wenselijk om deelnemers aan trajecten overige educatie (taal, rekenen en digitale vaardigheden) ‘deelnemers’ te blijven noemen?