Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit WVO 20xx

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 4

Leiden de gehanteerde opbouw en de daarbij gevoegde toelichting tot een heldere, toegankelijke en duurzame AMvB? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2 van 4

Is de AMvB goed leesbaar en toegankelijk? Zo nee, hoe zou dat verbeterd kunnen worden?

Vraag 3 van 4

Maken de artikelsgewijze toelichtingen de wettelijke voorschriften inzichtelijker?

Vraag 4 van 4

Heeft u nog andere opmerkingen bij dit voorstel?

Zoeken
Uitgebreid zoeken