Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Wtza

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 5

Zijn de uitzonderingen op de meldplicht en de uitzonderingen op de vergunningplicht voldoende duidelijk?

Vraag 2 van 5

Welke uitzonderingen op de meldplicht of op de vergunningplicht zijn volgens u nog meer noodzakelijk en waarom?

Vraag 3 van 5

Zijn de uitzonderingen bij de eis om te beschikken over een onafhankelijk intern toezichthouder voor u duidelijk? Zo nee, op welke onderdelen niet?

Vraag 4 van 5

Welke mogelijkheden tot uitzonderingen bij de eis om te beschikken over een onafhankelijk intern toezichthouder (en nadere eisen voor dit intern toezicht) zijn volgens u nog meer noodzakelijk en waarom?

Vraag 5 van 5

Is voor u duidelijk wanneer een kandidaat, gezien de vereisten voor onafhankelijkheid in dit besluit, niet in aanmerking kan komen voor de functie van intern toezichthouder? Zo nee, waarom niet? Welke informatie wordt gemist?

Zoeken
Uitgebreid zoeken