Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Transparantie maatschappelijke organisaties

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag 1 van 2

Welke objectieve, niet-discriminatoire criteria kunnen worden gebruikt om categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van de verplichting om een donatieoverzicht openbaar te maken?

Vraag 2 van 2

Welke objectieve, niet-discriminatoire criteria kunnen worden gebruikt om categorieën van stichtingen vrij te stellen van de verplichting om de balans en staat van baten en lasten openbaar te maken?