Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Toetsingskader huis- en hobbydierenlijst

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag

Heeft u -binnen het opdrachtkader dat u in de bijlage kunt vinden- wetenschappelijk gefundeerd commentaar op het toetsingskader voor zoogdiersoorten dat ten behoeve van de beleidsregel positieflijst huis- en hobbydieren is ontwikkeld?