Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

risicocriteria financiële toetsing en VOG-plicht

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Wat is uw oordeel over de in de AMvB aangescherpte risicocriteria? Heeft u daarbij nog concrete suggesties ter verbetering?
Wat vindt u van de aanpassing van de VOG-plicht voor huisartsen die waarnemen in een Wlz-instelling?

Zoeken
Uitgebreid zoeken