Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam K. Jansen
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Denk toch goed na, beste mensen binnen de overheid, voordat u dit doorvoert. Neem de schadelijke effecten die deze technologie heeft op ons mensen, en al het leven, serieus. Er is genoeg bewijs hiervoor, juist vooral geleverd door afgestudeerden, dokters en professoren. Zie: http://www.5gappeal.eu/
Ik roep u op en moedig u aan om uw oorspronkelijke taak en verantwoordelijkheid, namelijk het zorgen voor het welzijn en dus de gezondheid van uw burgers, NU uit te voeren en de implementering van 5G een halt toe te roepen. Doe uw onderzoek! Eerst veiligheid en gezondheid, dan de portemonnee! Met hartelijke groet, een bewuste burger, uw medemens en geweten, Kevin Jansen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht