Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam geen (mevrouw CJE Boon)
Plaats Hollands Kroon
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het belangrijkste slaat u over: wát doet 5G met onze gezondheid?
Dat ís niet getest en wórdt ook niet getest omdat het om heel veel geld gaat.
Wij moeten hier dus maar onder lijden.
U zult, als overheid, de volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gevolgen van 5G.
Het is bekend dat koeien er gek van worden, dat massaal de vogels uit de lucht vallen.
Lach niet ! U weet blijkbaar niet waar u het over heeft maar doet ons dit wél aan !
U handelt gewetenloos !
Nederland wordt geacht democratisch te zijn: wát is hier democratisch aan ?
Denk na, laat toch eindelijk uw geweten spreken !!!
Voorts blijkt dat ik geen mening in kan sturen zonder het met u eens te zijn: ik wil niet dat u mijn gegevens gebruikt: ik ken u niet maar weet dat u gewetenloos bent en derhalve onbetrouwbaar. Toch zal ik op moeten schrijven dat ik het met u eens ben omdat mijn stem anders niet wordt gehoord: hoe eerlijk is dat ?