Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet ter regeling van tabaksverhittingsapparaten en gestandaardiseerde sigaretten

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Vragen die gesteld worden zijn:
1. Wat is uw reactie op het voornemen om elektronische verhittingsapparaten te reguleren?
2. Wat vindt u van de voorgenomen eisen die worden gesteld aan elektronische verhittingsapparaten?
3. Wat is uw reactie op het voornemen om eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten?
4. Wat vindt u van de voorgenomen typen eisen die gesteld gaan worden aan het uiterlijk van sigaretten?

Zoeken
Uitgebreid zoeken