Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling elektrisch vervoer

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kunt u reageren.
In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op de hoogte van de subsidiebedragen gedurende de looptijd van de regeling, 2020-2025.

Let op, individuele vragen worden niet beantwoord. Een korte uitleg over het consultatieproces:
Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt de regeling mogelijk nog aangepast. Dit wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld. De definitieve regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Via www.rijksoverheid.nl volgt informatie over het aanvraagproces en waar u terecht kunt voor individuele vragen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken