Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 9

U kunt hier reageren op voorstel I. Voorlopige aanvraag.

a. Heeft een voorlopige aanvraag is uw ogen meerwaarde?
b. Zo ja, wat is volgens u een passende taks voor het indienen van een voorlopige aanvraag?
c. Zijn er eisen waaraan een voorlopige aanvraag minimaal moet voldoen? Zo ja, welke?
d. Is het oriënterende onderzoek in uw ogen van toegevoegde waarde?
e. Wat zijn volgens u nog andere aandachtspunten bij voorlopige aanvragen?

Vraag 2 van 9

U kunt hier reageren op voorstel II. PCT-NL route.

a. Is het is uw ogen wenselijk dat een internationale PCT-aanvraag direct in Nederland kan worden voortgezet?
b. Zo ja, wat is een passende taks voor de behandeling van een PCT-NL aanvraag?
c. Waaraan moet een PCT-NL aanvraag volgens u voldoen bij de overgang naar de Nederlandse fase?
d. Zijn er nog andere aandachtspunten bij het openstellen van de PCT-NL route?

Vraag 3 van 9

U kunt hier reageren op voorstel III. Meer zekerheid over waarde octrooi.

a. Acht u het invoeren van een toetsingsprocedure op verzoek wenselijk? Of heeft u een voorkeur voor de mogelijkheid om een tweede schriftelijke opinie te verzoeken?
b. Wat zou in uw ogen een passende taks zijn voor toetsing op verzoek als deze mogelijk wordt ingevoerd? En voor een tweede schriftelijke opinie?
c. Op welk moment moet om toetsing verzocht worden?
d. Zijn er nog andere aandachtspunten bij het invoeren van een toetsingsprocedure op verzoek? En bij een tweede schriftelijke opinie?

Vraag 4 van 9

U kunt hier reageren op voorstel IV. Stroomlijnen verleningsprocedure.

a. Heeft u behoefte aan een bredere herstelmogelijkheid?
b. Zo ja, voor welke vormgebreken moet in uw ogen een beroep gedaan kunnen worden op de herstelmogelijkheid?
c. Is volgens u het verzoeken om een verdere behandeling na het constateren van een vormgebrek een beter alternatief? Zo ja, waarom?

Vraag 5 van 9

U kunt hier reageren op voorstel V. Vertaaleisen.

a. Functioneert het huidige vertalingenregime naar wens?
b. Zijn er verbeterpunten?

Zoeken
Uitgebreid zoeken