Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Besluit register onderwijsdeelnemers

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag 1 van 2

Heeft u, in algemene zin, opmerkingen bij het voorliggende Besluit register onderwijsdeelnemers?

Vraag 2 van 2

Zijn er artikelen in het besluit waar u specifiek iets over zou willen opmerken? Zo ja, welk(e) artikel(en) is/zijn dat en wat is uw reactie hierop?