Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Projectstimuleringsregeling Interreg VI

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Op alle onderdelen van de regeling, zowel op de artikelen als de toelichting, is uw reactie welkom.

Een vraag waarop in het bijzonder een reactie gewenst is:
Is het voor u, om deel te nemen, noodzakelijk dat het nationale beleid op deze thema’s verder aangescherpt wordt?

Zoeken
Uitgebreid zoeken