Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

In artikel 3, tweede en derde lid, staan de eisen die aan het onderwijs en de werkervaring in de opleiding tot orthopedagoog-generalist worden gesteld. In de artikelen 4 en 5 (in het bijzonder: artikel 5, eerste lid) staan de competenties die hiermee worden verworven. Worden hiermee alle aspecten van de beroepsuitoefening van de orthopedagoog-generalist bestreken? Zo nee, welke aspecten mist u?

Vraag 2 van 3

In artikel 10 staat de speciale instroomregeling voor orthopedagogen-generalist beschreven. Deze heeft twee varianten.
Op grond van variant 1 komt de orthopedagoog-generalist die een academische opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen heeft voltooid én een opleiding tot orthopedagoog-generalist aan de PPO Groningen, de UPO-G Groningen, PDBO Randstad Leiden/Amsterdam, de RINO Zuid Eindhoven/Nijmegen of de RINO Zuid- en Oost-Nederland heeft voltooid of een individueel opleidingstraject van de NVO heeft afgerond, in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Op grond van variant 2 komt de orthopedagoog-generalist die een academische opleiding pedagogische wetenschappen, psychologie of gezondheidswetenschappen heeft voltooid én die op het moment van inwerkingtreding van het besluit is ingeschreven in het register van orthopedagogen-generalist van de NVO, in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Het doel van de instroomregeling is om diegene die nu al het beroep van orthopedagoog-generalist uitoefent en die is opgeleid op het in dit besluit beoogde opleidingsniveau de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven in het BIG-register. Wordt dat doel hiermee volgens u bereikt? Zo nee, welke opleidingen, die volgens u vergelijkbaar zijn met niveau van de in dit besluit aangewezen opleidingen, ontbreken nog in de instroomregeling?

Vraag 3 van 3

Zijn er andere punten in het ontwerpbesluit die naar uw mening aandacht behoeven of die het ontwerp kunnen versterken?

Zoeken
Uitgebreid zoeken