Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvraag varkenshouderij

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 met inbegrip van de separate onderzoeksprojecten van algemeen economisch belang en van nut is voor de varkenshouderijsector als geheel?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De bij de vereniging POV aangesloten ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet bij de POV zijn aangesloten.
b. Bent u van mening dat elke ondernemer in de varkenshouderijsector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020 met inbegrip van de separate onderzoeksprojecten?

Zoeken
Uitgebreid zoeken