Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Omgevingsregeling

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag

U wordt uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de Omgevingsregeling.

Zoals eerder omschreven vormen de meet- en rekenregels over decentraal gereguleerde activiteiten (hoofdstuk 6) een uitzondering. Deze regels behoren tot de Invoeringsregeling en zijn ten ter informatie in deze consultatieversie van de Omgevingsregeling opgenomen.