Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwe Spoorwegwet

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op de hele Spoorwegwet, de Memorie van toelichting en de artikelsgewijze toelichting reageren.

Hoofdstuk 6 van het wetsvoorstel is hiervan uitgezonderd. U kunt niet op dit hoofdstuk reageren, omdat deze eerder apart is geconsulteerd en reeds bij de Tweede Kamer ter behandeling ligt .

Zoeken
Uitgebreid zoeken