Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Muntthema 2020

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Voorwaarden
- Iedereen kan één thema voordragen.
- Elke inzending moet onderbouwd worden. Een inzending bevat minimaal:
o Een duidelijke omschrijving van het thema, gekoppeld aan een duidelijke gebeurtenis of persoon.
o Waarom het thema van bijzonder nationaal belang voor Nederland is;
o Waarom het thema zich leent voor een herdenkingsmunt;
o Waarom het thema zich onderscheidt van eerdere thema’s;
o Waarom 2020 het uitgelezen moment is voor een jubileumviering van het betreffende thema.

- Het thema moet op een logische wijze gekoppeld worden aan een jubileumjaar (jubilea zijn 25, 50, 75, 100 enz. jaar).
- Er dient alleen een thema voorgesteld te worden, muntontwerpen worden niet meegenomen.
- In het geval het thema een persoon betreft, dient deze persoon te zijn overleden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken