Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Het wetsvoorstel schrijft een systeem van overeenkomsten voor, versterkt met een mogelijkheid tot zekerheidsstelling na bestuursrechtelijke handhaving. Is dit systeem voldoende?
Biedt het systeem van ontheffingen voldoende mogelijkheden voor hergebruik van de resterende mijnbouwwerken?
Is het wetsvoorstel voldoende om na het hergebruik tot de definitieve sluiting van het mijnbouwwerk te komen?

Zoeken
Uitgebreid zoeken