Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verlengde kwalificatieplicht

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 4

Moet de verlengde kwalificatieplicht per gemeente of per RMC-regio worden aangevraagd en ingezet? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

Vraag 2 van 4

Moeten alle scholen in de RMC-regio akkoord gaan met inzet van de verlengde kwalificatieplicht, of alleen de contactschool en mbo-instellingen in de RMC-regio? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

Vraag 3 van 4

Welke andere categorieën jongeren dan die in het wetsvoorstel genoemd moeten worden uitgezonderd van de verlengde kwalificatieplicht? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

Vraag 4 van 4

Wat is de beste manier om te handhaven? Strafrechtelijk of bestuursrechtelijk? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

Zoeken
Uitgebreid zoeken