Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen.

Vraag 1 van 6

Graag uw reactie op het gehele wetsvoorstel.

Vraag 2 van 6

Zijn er aspecten die nu ontbreken waar naar uw mening in het wetsvoorstel nog rekening mee moet worden gehouden?

Vraag 3 van 6

Specifiek: Gegeven de spanning tussen enerzijds een hoge omzetgrens om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken en anderzijds mogelijke negatieve arbeidsmarkteffecten vanwege een ongelijker speelveld tussen contractvormen, welke omzethoogte vindt u het meest passend binnen deze afruil en waarom? Ter indicatie moet worden gedacht aan een omzetgrens tussen de € 15.000 - € 25.000. Onze buurlanden Duitsland en België kennen een grens van respectievelijk € 17.500 en € 23.000.

Vraag 4 van 6

Specifiek: Wat zou, gegeven de onder- en bovenwaarde van de range van omzetgrens, het effect zijn van dit wetsvoorstel op ondernemerschap?

Vraag 5 van 6

Specifiek: Wat is het oordeel over de voorgestelde termijnen in dit wetsvoorstel?