Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag

Een ieder mag reageren op het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Het ontwerp bestaat uit 6 delen. De eerste vier delen betreffen wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Bij deze vier delen mag alleen gereageerd worden op de nieuw, door het Invoeringsbesluit in te voegen, onderdelen. Op de delen 5 en 6 mag volledig worden gereageerd.