Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 2

Op dit moment worden drie activiteiten benoemd: organiseren nationale vakwedstrijden vmbo, organiseren nationale vakwedstrijden mbo en voorbereiden & deelname internationale vakwedstrijden mbo. Zouden de nationale wedstrijden verder moeten worden onderverdeeld in de activiteiten regionale voorrondes en nationale finales, zodat ook regionale organisaties voor subsidie in aanmerking kunnen komen?

Vraag 2 van 2

Subsidies worden over het algemeen verstrekt per kalenderjaar. In deze regeling is gekozen voor boekjaren in combinatie met een egalisatiefonds, omdat de finales van de nationale vmbo- en mbo-vakwedstrijden op het moment eind maart plaatsvinden. Een nieuwe organisatie zou er echter voor kunnen kiezen de finales op een ander moment in het jaar te organiseren. Wat verdient de voorkeur, kalenderjaar of boekjaar?

Zoeken
Uitgebreid zoeken