Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag 1 van 6

Wilt u reageren op de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.

Vraag 2 van 6

Kunt u aangeven, indien mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden, bij welke onderdelen van het wetsvoorstel nog vragen of onduidelijkheden zijn?

Vraag 3 van 6

Een intermediair wordt ontheven van de meldplicht als hij aannemelijk kan maken dat de betreffende constructie in een andere lidstaat of door een andere intermediair is gemeld. Hoe zou deze ontheffingsmogelijkheid volgens u zo praktisch mogelijk kunnen worden ingericht, ervan uitgaande dat er niet een verzoek om ontheffing hoeft te worden gedaan en dat de Belastingdienst ook niet actief (via een bericht o.i.d.) ontheffing zal verlenen?

Vraag 4 van 6

Beantwoording van de volgende vragen kan helpen bij de inrichting van het proces van de Belastingdienst en om een inschatting te maken van de administratieve lasten ten gevolge van dit wetsvoorstel.

Kunt u vanuit het perspectief van u als intermediair of uw organisatie een inschatting maken van het aantal meldingen dat zal worden gedaan met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020?

Vraag 5 van 6

Kunt u vanuit het perspectief van u als intermediair of uw organisatie een inschatting maken van het aantal meldingen dat zal worden gedaan met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die zien op de periode na 1 juli 2020?