Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Consulaire dienstverlening

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen.

Vraag 1 van 5

De Rijksoverheid geeft informatie waarmee Nederlandse reizigers zich beter kunnen voorbereiden op veiligheidsrisico’s in het buitenland. De Rijksoverheid gebruikt hiervoor verschillende informatiekanalen. De website www.nederlandwereldwijd.nl, de Reisapp en de Informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Twitteraccount @247BZ en het 24/7 BZ contactcenter voor contact via email en telefoon. Met de BZ-reisadviezen per land op www.nederlandwereldwijd.nl kunnen Nederlandse reizigers zich beter voorbereiden op veiligheidsrisico's tijdens een buitenlands verblijf. Elk reisadvies heeft een classificatie die aangeeft hoe veilig een land of gebied is.

- Wat zijn uw suggesties om de informatievoorziening van de Rijksoverheid over de veiligheid in het buitenland te verbeteren zodat Nederlanders zich nog beter kunnen voorbereiden op hun buitenlands verblijf?
- Wat moeten de gevolgen zijn voor de consulaire bijstand aan Nederlanders die afreizen naar oranje en rode gebieden en in de problemen komen?
- Wat moeten de gevolgen zijn voor de consulaire bijstand aan Nederlanders die in een gebied blijven wonen waarvoor het reisadvies is gewijzigd naar rood (= niet reizen)?
- Wat moeten de gevolgen zijn voor consulaire bijstand aan Nederlanders die zich vooraf niet voldoende hebben verzekerd, in de problemen zijn gekomen en om bijstand vragen?

Een nadere toelichting op het onderwerp ‘reisadviezen’ treft u aan op deze pagina onder ‘overige documenten’ in het document ‘nadere toelichting publieke consultatie consulaire dienstverlening’.

Vraag 2 van 5

Nederlanders in het buitenland zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Veel Nederlanders kennen hun eigen verantwoordelijkheid en informeren zich voor vertrek over het bestemmingsland en zorgen voor een goede reisvoorbereiding. Ondanks goede voorbereiding en informatie kan een Nederlander in het buitenland iets overkomen en hulp nodig hebben. De Rijksoverheid biedt hiervoor de consulaire bijstand. De consulaire bijstand is een vangnet voor Nederlanders in het buitenland in acute nood waarbij anderen niet kunnen helpen en specifiek handelen van de overheid is vereist. Het doel van de consulaire bijstand is om de Nederlander in het buitenland zo snel mogelijk weer voldoende zelfredzaam te maken.

- Wat zijn uw suggesties om de consulaire bijstand van de Rijksoverheid aan Nederlanders in het buitenland te verbeteren?
- Voor welke groepen Nederlanders en in welke situaties zou de consulaire bijstand beperkt kunnen worden en voor welke groepen zijn extra consulaire inspanningen nodig?
- In hoeverre is maatwerk wenselijk in het licht van het beginsel dat elke Nederlander in dezelfde situatie evenveel recht heeft op consulaire bijstand?

Een nadere toelichting op het onderwerp ‘consulaire bijstand’ treft u aan op deze pagina onder ‘overige documenten’ in het document ‘nadere toelichting publieke consultatie consulaire dienstverlening’.

Vraag 3 van 5

Nederlanders in het buitenland kunnen een nieuw reis- of identiteitsdocument aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordigingen (ambassades en consulaten-generaal) in het buitenland. In Nederland kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen dit ook doen bij twaalf grensgemeenten in Nederland waaronder het loket van de gemeente Haarlemmermeer op luchthaven Schiphol. Ook loopt er momenteel een pilot in Edinburgh, waar Nederlanders een aanvraag voor een Nederlands reisdocument kunnen indienen bij een externe dienstverlener. De Rijksoverheid streeft er naar in de toekomst in samenwerking met private dienstverleners meer locaties aan te bieden waar een aanvraag kan worden ingediend. Ook streeft de Rijksoverheid naar het zo veel mogelijk digitaliseren van het aanvraagproces (‘online aanvragen’). Vooralsnog geldt dat voor een voldoende betrouwbare identiteitsvaststelling en het afgeven van vingerafdrukken een bezoek aan een balie noodzakelijk zal zijn.

Wat zijn uw suggesties voor verbetering van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland?

Een nadere toelichting op het onderwerp ‘reisdocumenten’ treft u aan op deze pagina onder ‘overige documenten’ in het document ‘nadere toelichting publieke consultatie consulaire dienstverlening’.

Vraag 4 van 5

In het kader van consulaire dienstverlening biedt de Nederlandse Rijksoverheid ook diensten aan niet-Nederlanders. De Rijksoverheid verstrekt aan visumplichtige vreemdelingen visa voor kort verblijf (max 90 dagen), de zogenoemde Schengenvisa en Caribische visa. Het beleid t.a.v. Schengenvisa wordt bepaald door de kaders van Europese wet- en regelgeving. Het Caribisch visumbeleid wordt bepaald door de Rijksvisumwet.
In het visumverleningsproces zet de Rijksoverheid in op het zo goed mogelijk faciliteren van visumplichtige reizigers en tegelijkertijd op het intensief checken van hoge-risico-groepen. Er wordt samengewerkt met private dienstverleners, waardoor er aanvraagmogelijkheden zijn op locaties waar geen Nederlandse vertegenwoordiging aanwezig is. De Rijksoverheid streeft er naar de klant in de toekomst een online aanvraagmogelijkheid aan te bieden.

Wat zijn uw suggesties voor verbetering van de dienstverlening aan visumaanvragers?

Een nadere toelichting op het onderwerp ‘visa treft u aan op deze pagina onder ‘overige documenten’ in het document ‘nadere toelichting publieke consultatie consulaire dienstverlening’.

Vraag 5 van 5

Op het gebied van consulaire dienstverlening en visumverlening is er de afgelopen tijd voor de klanten sprake geweest van enkele zichtbare veranderingen in de dienstverlening, zoals digitalisering (bij de aanvraag van diensten), een bredere 247 bereikbaarheid en een nauwere samenwerking internationaal en met stakeholders om betere diensten aan de klanten te kunnen verlenen.

Wat zijn uw andere ideeën en suggesties om de consulaire dienstverlening in het buitenland te verbeteren? Welke aspecten in de consulaire dienstverlening zijn hierin belangrijk? En welke aspecten zijn hierin minder belangrijk?