Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen.

Vraag 1 van 2

Wat vindt u van het voorstel, zowel van de voorgestelde wettekst als de memorie van toelichting?

Vraag 2 van 2

Biedt het wetsvoorstel voldoende handvatten om invulling te geven aan de burgerschapsopdracht?