Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit BIG-nummer

Reageren op consultatie

  1. Huidige stap: Stap 1
  2. Stap 2
  3. Stap 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 4

1. Vindt u het ontwerp duidelijk over waar en hoe het BIG-nummer bekend gemaakt moet gaan worden? Indien niet, op welk punt of welke punten is het ontwerp niet duidelijk?

Vraag 2 van 4

2. Verwacht u dat het besluit zal leiden tot onevenredige administratieve lasten? Zo ja, kunt u concreet omschrijven waar die administratieve lasten in bestaan?

Vraag 3 van 4

3. Het ontwerp geeft als mogelijkheid om op niet-digitale manier het BIG-nummer kenbaar te maken de bekendmaking in de wachtruimte. Ziet u andere manieren (die minstens zo effectief zijn als het kenbaar maken in de wachtruimte) om het BIG-nummer op niet-digitale wijze kenbaar te maken?

Vraag 4 van 4

4. In het ontwerp wordt nu een aantal situaties genoemd waarin het BIG-nummer kenbaar moet worden gemaakt door BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren. Heeft u nog suggesties om het BIG-nummer op andere wijze kenbaar te maken, die minstens zo effectief is en minder lasten met zich meebrengt?

Zoeken
Uitgebreid zoeken