Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Actualisatie prestatie-indicatoren ProRail 2022 t/m 2024

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting, zowel op de voorgenomen wijzigingen in de set van prestatie-indicatoren en de daarbij behorende bodem- en streefwaarden, alsmede op de voorgenomen wijzigingen in de set van informatie-indicatoren.

Parallel aan deze internetconsultatie wordt een adviesaanvraag ingediend bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Hierdoor worden de consumentenorganisaties betrokken die de belangen van de treinreiziger behartigen. De consultatiereacties en het advies van het Locov worden gebruikt in het verdere proces tot vaststelling van de kernprestatie-indicatoren.

Zoeken
Uitgebreid zoeken