Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Vraag

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet en de bijbehorende nota van toelichting. Bij de vervolmaking van het aanvullingsbesluit en de nota van toelichting zullen deze reacties worden betrokken.