Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet aanpak belastingontduiking

Reageren op consultatie

    Stap
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen.

Vraag 1 van 6

Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen van de Invorderingswet 1990?

Vraag 2 van 6

Dienen er voorwaarden te worden gesteld waaronder niet tot openbaarmaking van vergrijpboeten aan deelnemers wordt overgegaan? Zo ja, welke?
(ter zake van deze en de volgende vragen geldt de situatie waarin een juridische beroepsbeoefenaar vanwege een overtreding als deelnemer een vergrijpboete wordt opgelegd)

Vraag 3 van 6

Dienen bijvoorbeeld uitsluitend vergrijpboeten aan deelnemers boven een minimaal boetebedrag openbaar gemaakt te worden? In het laatste geval, wat zou het niveau van zo’n minimum dienen te zijn?

Vraag 4 van 6

Maakt het voor de vraag of tot openbaarmaking van vergrijpboeten aan deelnemers moet worden overgegaan uit of de juridische beroepsbeoefenaar een wettelijk beschermd beroep uitoefent?

Vraag 5 van 6

Wanneer moet de opgelegde vergrijpboete aan deelnemers openbaar gemaakt worden? Direct nadat de vergrijpboete onherroepelijk vaststaat?