Wijziging Ract ivm verbod op enkele typen consumentenvuurwerk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Beoogd is om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen door het toegestane consumentenvuurwerk in te perken. Er komt een verbod op enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen. De importeurs en verkopers mogen genoemde vuurwerkproducten niet meer verkopen en de consumenten mogen deze niet meer kopen/afsteken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2020
Einddatum consultatie 31-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10819
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Burgers (incl. omstanders);
• Hulpverleners;
• Bedrijfsleven;
• Overheid.

Het doel van de wijziging is ervoor te zorgen dat F3 vuurwerk, enkelschotsbuizen, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen niet meer verkocht worden aan consumenten.

Voor consumenten blijft er tegelijkertijd nog voldoende vuurwerk beschikbaar om verantwoord te gebruiken tijdens de jaarwisseling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van de maatregel is te komen tot minder overlast en letsel, wat moet bijdragen aan een veilige en feestelijke jaarwisseling.

Voor consumenten blijft er nog voldoende vuurwerk beschikbaar om verantwoord af te steken, terwijl het letsel door vuurwerk verminderd en de veiligheid vergroot wordt.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 maart 2020 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Bron: wetten.overheid.nl

1 Tweede Kamerbrief, 12 juli 2019

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

2 brief naar Tweede Kamer, 19 december 2019

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

3 Rapport OVV Veiligheidsriscos jaarwisseling

Bron: www.onderzoeksraad.nl

4 brief naar Tweede Kamer, 31 januari 2020

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kamerstuk Kamerbrief

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerstuk Kamerbrief over vuurwerk en jaarwisseling

Bron: www.rijksoverheid.nl

Publicatie in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl