Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met verbod op particulier gebruik

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) voor. Hiermee wil de minister een bevoegdheid creëren om -indien nodig- maatregelen te kunnen nemen betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren.
Daarnaast worden enkele correcties aan de wet uitgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-12-2019
Einddatum consultatie 14-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10631
Onderwerpen Bodem Stoffen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten van gewasbeschermingsmiddelen
• Verkopers van gewasbeschermingsmiddelen
• Handhavende instanties
• Particuliere tuinierders

Doel van de wetswijziging
De afgelopen jaren hebben allerlei organisaties maatregelen uitgevoerd, gericht op een zorgvuldig beheer van de tuin. Momenteel wordt geëvalueerd wat hiervan de effecten zijn. De resultaten van de evaluatie komen in het tweede kwartaal van 2020 beschikbaar. Met de Tweede Kamer is gedeeld, dat als de maatregelen onvoldoende resultaat zouden hebben, een gebruiksverbod of andere maatregelen zouden worden overwogen. De wetswijziging regelt daarvoor nu alvast een bevoegdheid.
Voorziene inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 januari 2021.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel creëert nu alleen een bevoegdheid tot het treffen van maatregelen. Voor doelgroepen heeft dat nu geen praktische gevolgen, die ontstaan namelijk pas op het moment dat een concrete maatregel in regelgeving wordt opgenomen. Op dit moment is nog niet bekend of, en zo ja, welke maatregel zal worden genomen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 14 januari 2020 via deze website op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bron: wetten.overheid.nl

Advies Raad van State, maart 2016

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Brief naar Tweede Kamer, december 2017

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Brief naar Tweede Kamer, oktober 2016

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling